Tồng Hợp

TỰ HỌC KẾ TOÁN – NGUYÊN TẮC VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠM ỨNG – TK 141Tài khoản tạm ứng: TK 141

Một số nghiệp vụ tài khoản tạm ứng:

1. Khi tạm ứng tiền mặt hoặc vật tư cho người lao động trong đơn vị, ghi:
Nợ TK 141 – Tạm ứng
Có các TK 111, 112, 152,. . .

2. Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm ứng, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, 642,. . .
Có TK 141 – Tạm ứng.

3. Các khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) không hết, phải nhập lại quỹ, nhập lại kho hoặc trừ vào lương của người nhận tạm ứng, ghi:
Nợ TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 141 – Tạm ứng.

4. Trường hợp số thực chi đã được duyệt lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627,. . .
Có TK 111 – Tiền măt.

Để biết thêm thật nhiều thông tin kiến thức và các khóa học kế toán hữu ích, mời các bạn xem thêm tại Website:
Tham khảo các khóa học kế toán online tại :
Và download tài liệu miễn phí tại:

Chúc các bạn học tốt cùng Kế Toán Đức Minh!

Nguồn: https://gachgiare.info

Xem thêm bài viết khác: https://gachgiare.info/tong-hop/

Trò Chơi Đập Con Chuột ❤ ChiChi ToysReview TV ❤ Đồ Chơi

Previous article

Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán cho người nước ngoài

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tồng Hợp