Tài Chính

Sách Quản trị tài chính doanh nghiệpSách Quản trị tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Hải Sản) mới nhất.
Các bạn có thể đặt sách tại

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (NGUYỄN HẢI SẢN)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 2: THỜI GIÁ TIỀN TỆ
CHƯƠNG 3: GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 4: GIÁ TRỊ CỔ PHIỂU TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 5: CHI PHÍ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN QUỸ
CHƯƠNG 6: NHỮNG CƠ SỞ CỦA HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH
CHƯƠNG 7: CÁC NGUỒN THU NHẬP CỦA DỰ ÁN
CHƯƠNG 8: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ
CHƯƠNG 9: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO
CHƯƠNG 10: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN CÂN NỢ ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO
CHƯƠNG 11: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÒN CÂN NỢ ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 12: CHÍNH SÁCH PHÂN CHIA LỢI TỨC VÀ GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 13: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 14: BÁO CÁO VÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 15: QUẢN TRỊ TIỀN MẶT VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN THANH KHOẢN CAO
CHƯƠNG 16: QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU VÀ HÀNG HÓA TỒN KHO
CHƯƠNG 17: TÀI TRỢ NGẮN HẠN
CHƯƠNG 18: TÍN DỤNG THUÊ MUA
CHƯƠNG 19: CỔ PHẦN THƯỜNG
CHƯƠNG 20: NỢ DÀI HẠN VÀ CỔ PHẦN ƯU ĐÃI
CHƯƠNG 21: TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI VÀ WARRANTS
CHƯƠNG 22: SÁT NHẬP VÀ MUA LẠI DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 23: PHÁ SẢN, TÁI THÀNH LẬP VÀ THANH LÝ DOANH NGHIỆP

Nguồn: https://gachgiare.info

Xem thêm bài viết khác: https://gachgiare.info/tai-chinh/

CÁCH LẬP DÀN 30 SỐ HÀNG NGÀY CỰC CHUẨN XỔ SỐ MIỀN BĂC

Previous article

Tuyệt chiêu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng NDP Challenger – Đã hết xài được!

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Tài Chính